11 Facebook Messenger tips and tricks everyone should know

11 MẸO VÀ THỦ THUẬT MÀ MỌI NGƯỜI NÊN BIẾT KHI SỬ DỤNG FACEBOOK MESSENGER.

ENLISH VERSION BELOW

Facebook Messenger là một trong những ứng dụng phổ biến nhất trên thế giới với hơn 700 triệu người dùng mỗi tháng.

Nhưng ứng dụng này hơn cả một ứng dụng tin nhắn thông thường.

Bạn có thể gửi tiền cho người khác trong Messenger hoặc sử dụng nó để gọi video. Bạn thâm chí có thể đặt xe Uber thông qua ứng dụng này.

Dưới đây là 11 tính năng của Facebook Messenger mà có thể bạn không biết:

Gọi điện thoại và gọi video miễn phí thông qua internet.

Messenger không chỉ dùng để gửi tin nhắn. Ứng dụng này còn hỗ trợ các cuộc gọi thoại và video qua internet. Điều này có nghĩa là bạn không cần gọi bằng điện thoại như thông thường hoặc gọi video để nói chuyện với mọi người.

Để gọi ai đó có cài đặt ứng dụng Messenger trên điện thoại, bạn nhấp vào biểu tượng video hoặc gọi điện ở phía trên bên phải của cửa sổ tin nhắn bên cạnh tên của họ.

Gửi tiền

Facebook cho phép bạn chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của bạn cho bất kỳ ai trong Messenger. Thật dễ dàng để sử dụng:

  1. Chạm vào biểu tượng nhỏ có ba chấm bên cạnh biểu tượng ngón tay cái, sau đó nhấn “Thanh toán”.
  2. Nhập số tiền bạn muốn gửi
  3. Thêm thẻ Visa hay thẻ ghi nợ MasterCard

Mỗi giao dịch có thể mất vài ngày làm việc để gửi tùy theo ngân hàng của bạn nhưng Facebook không hề tính bất kỳ khoản phí nào cho dịch vụ này. Bạn cũng có thể thêm hoặc quản lý thẻ ghi nợ của bạn trong ứng dụng Messenger trong phần “Thanh toán” ở tab thiết lập.

Tương tác với các nhãn hàng ví dụ như Everlane

Facebook đã hợp tác với một số nhà bán lẻ cũng như mọt trong những platform dịch vụ khách hàng Zendesk để cho phép bạn có thể nói chuyện với các công ty bạn muốn trong một chuỗi tin nhắn bình thường.

Ví dụ như khi bạn mua thứ gì đó từ Everlane và bạn có đơn hàng gắn với tài khoản Facebook, chi tiết đơn hàng của bạn sẽ được gửi đến bạn qua Messenger. Bạn có thể yêu cầu cập  nhật tình trạng ship hàng và nhận hỗ trợ khách hàng trực tiếp trong ứng dụng.

Facebook cũng đang bắt đầu tích hợp nhiều doanh nghiệp vào Messenger, nhưng bây giờ thì điều này chỉ áp dụng cho Everlane và Zulily để bán lẻ.

Nếu bạn quan tâm hãy đọc thêm về kinh nghiệm của chúng tôi khi nói chuyện với Everlane trong Messenger.

Chia sẻ vị trí của bạn

Khi bạn đang trong cuộc trò chuyện, hãy nhấp vào nút ba chấm ở góc dưới bên phải và sau đó nhấn vào “Location”

Bạn có thể lựa chọn để chia sẻ vị trí hiệ tại hoặc chỉ đến một điểm khác trên bản đồ.

Sử dụng các ứng dụng khác trong Messenger để gửi một vài thứ như file hình động GIF

  Các ứng dụng như Giphy và ESPN được tích hợp trực tiếp vào Messenger. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng Giphy để chia sẻ nhanh chóng một hình động gif hoặc chia sẻ các meme thể thao hoặc các tin tức nổi bật từ ESPN.

Để xem danh sách các ứng dụng bạn có thể truy cập, hãy nhấp vào dấu ba chấm ở góc gưới bên phải trong một ô tin nhắn.

Sử dụng ứng dụng Facebook Messenger trên web

Bạn có biết rằng Facebook Messenger có một ứng dụng web dành cho máy tính? Bạn chỉ cần đăng nhập vào Messenger.com

Bạn không thực sự cần một tài khoản Facebook để sử dụng Messenger

Bạn không thực sự cần một tài khoản Facebook để sử dụng Messenger. Đầu năm nay Facebook đã cho phép người dùng đăng lý Messenger chỉ với một số điện thoại di động.Bạn có thể tạo một tài khoản Messenger từ ứng dụng trên di động hoặc trên web.

Tắt âm thanh trong một cuộc trò chuyện

Nếu bạn không muốn bị làm phiền bởi các thông báo từ một chuỗi tin nhắn, bạn có thể tắt cuộc trò chuyện mà không rời khỏi cuộc trò chuyện đó. Chỉ cần gõ tên của người hoặc nhóm mà bạn đang gửi tin nhắn phía trên cùng của màn hình và bấm “Thông báo”.

Bạn sẽ có thể tắt các chủ đề này trong một khoảng thời gian nhất định hoặc tắt mãi mãi.

Sắp xếp các tin nhắn nhóm của bạn

 

Một phần của ứng dụng Messenger mà bạn có thể không sử dụng đó là Groups.

Nhưng nếu bạn đang có nhiều chủ đề với nhiều người, các tab là một cách tuyệt vời để xắp xếp các cuộc trò chuyện của bạn. Bạn có tgeer gắn chúng vào một điểm và tạo ra các nhóm mới với một hình ảnh và tên cụ thể.

Đặt xe Uber

 

Messenger có tích hợp với Uber. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng ứng dụng để đặt một chuyến đi trong đoạn hội thoại mà không cần mở ứng dụng Uber.

Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Uber của bạn trong phần cài đặt “Giao thông” của Messenger để bắt đầu.

(Facebook đang triển khai ứng dụng này từ từ nên nếu bạn không thấy nó trong ứng dụng Messenger của bạn, hãy kiểm tra lại sau.)

Cuối cùng bạn có thể sử dụng trợ lý ảo tương lai của Facebook: “M”

Facebook đang tạo ra một trợ lý ảo tên là M làm việc trực tiếp trên Messenger. Hãy nghĩ nó giống như Siri nhưng mạnh mẽ hơn. Nó giúp bạn đặt nhà hàng, mua đồ nếu bạn đang sử dụng Amazon, liên lạc với DMV, đặt phòng cho kỳ nghỉ của bạn, và hơn thế nữa.

Hiện tại Facebook M chỉ dành cho một nhóm nhỏ người dùng sử dụng Messenger ở khu vực vịnh San Francisco. Nhưng tham vọng của mạng xã hội này là trợ lý M sẽ phục vụ cho cả 700 triệu người dùng Messenger.

ENGLISH VERSION

Facebook Messenger
is one of the most popular apps in the world with more than 700 million people using it every month.

But the app does much more than just messaging.

You can send people money in Messenger, or use it to make video calls. You can even order an Uber ride through the app.

Here are 11 Facebook Messenger features you may not know about:

Make voice and video calls for free over the internet.

Facebook Messenger isn’t just for sending text. The app supports voice and video calls over the internet, which means you don’t need a traditional phone plan to speak to someone or have a video chat with them.

To call someone who has the Messenger app installed on their phone, tap the video or phone icon in the top right of the message window next to their name.

Send people money.

Facebook lets you transfer money from your bank account to anyone on Messenger. It’s easy to set up: Tap the little icon with three dots next to the thumb icon, and then tap “Payments.”
Enter the amount you want to send.
Add your Visa or MasterCard debit card.
Each transaction can take up to a few business days to send depending on your bank, but Facebook doesn’t charge any fee for providing the service. You can also add or manage your debit cards in the Messenger app under “Payments” in the settings tab.
Talk to brands like Everlane.

Facebook has partnered with several retailers as well as Zendesk, a customer-service platform, to let you talk with companies like you would in a normal message thread.

When you buy something from Everlane, for example, and have your Facebook account tied into the order, your order details get sent to you in Messenger. You can request shipping status updates and get customer support directly in the app.

Facebook is starting to integrate more businesses into Messenger, but for now, this experience only works with Everlane and Zulily for retail.

If you’re interested, read more about our experience of talking to Everlane in Messenger.

Share your location.

When you’re in a conversation, tap the three-dots button in the bottom right corner and then tap “Location.”

You can choose to share your current location or a pin somewhere else on a map.
Use other apps in Messenger for sending stuff like GIFs.

Apps like Giphy and ESPN integrate directly into Messenger. This means you can use Giphy to quickly share a GIF or share sports memes and highlights from ESPN.

To see a list of all the apps you have access to, tap the three dots — in the bottom right corner — in a message thread.

Use Messenger from Facebook’s web app.

Did you know that Facebook Messenger has a web app for the desktop? Just log in to Messenger.com.

You don’t actually need a Facebook account to use Messenger.

You don’t actually need a Facebook account to use Messenger. Earlier this year Facebook made it possible to sign up for Messenger with just a phone number. You can create a Messenger account from the mobile app or website.

Mute a conversation.

If you’d rather not be annoyed by notifications from a message thread, you can mute the conversation without leaving it. Just tap the name of the person or group you’re messaging at the top of the screen and then tap “Notifications.”

You’ll be able to mute the thread for a certain amount of time or indefinitely.
Organize your group messages.

A section of the Messenger app you probably don’t use is Groups.

But if you deal with a lot of threads with multiple people, the tab is a great way to organize your conversations. You can pin them in a grid view and create new groups with a dedicated picture and name.

Order an Uber ride.

Messenger has integration with Uber, which means you can use the app to order a ride in a conversation thread without opening the Uber app.

Just log into your Uber account under the “Transportation” section of Messenger’s settings to get started.

(Facebook is rolling this feature out gradually, so if you don’t see it in your Messenger app, check back later.)

Eventually you’ll be able to use “M,” Facebook’s futuristic virtual assistant.
Facebook is working on its own virtual assistant called M that will work directly in Messenger. Think of it like Siri, but more powerful. It will help you make restaurant reservations, buy stuff as if you were using Amazon, contact the DMV, book vacations, and more.

Right now, Facebook M is only available to a small group of people using the Messenger app in the San Francisco Bay area, but the social network’s ambition is to have M eventually work for all of Messenger’s 700 million users.