Ecommerce advertising tool Mabaya scores $2.25 million seed round

CÔNG CỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MABAYA KÊU GỌI ĐƯỢC 2.25 TRIỆU ĐÔ LA ĐẦU TƯ

ENGLISH VERSION BELOW

Các công ty trả tiền cho các siêu thị để trưng bày sản phẩm của họ ở ngay tầm mắt người tiêu dùng; và Mabaya muốn giúp các nhà bán lẻ trực tuyến thực hiện tương tự.

Công ty startup Tel Aviv công bố ngày hôm nay rằng họ đã kêu gọi được 2.25 triệu đô để giúp “hỗ trợ nhu cầu cao” cho sản phẩm của mình. Lool Ventures của Israel đầu tư chính và một số nhà đầu tư thiên thần không được tiết lộ cũng tham gia.

“Điều này đã được thực hiện trong nhiều năm trong thế giới thực. Các thương hiệu đang trả rất nhiều cho các nhà bán lẻ để đưa các sản phẩm của mình ở nơi dễ nhìn nhất trên kệ hàng”. CEO của Mabaya, Aviv Rabinovich nói với VentureBeat. “Nếu nó hoạt động tốt trong thế giới thực, không có lý do gì để không cung cấp các kệ để hàng trong thế giới trực tuyến.”

Công nghệ của Mabaya khác so với các quảng cáo thực. Rabinovich nói bởi vì thuật toán của nó đảm bảo rằng sản phẩm được hiện không chỉ liên quan đến kinh nghiệm người dùng mà còn liên quan đến những gì người dùng đang tìm kiếm.

Công nghệ này duyệt các cửa hàng trực tuyến để tìm ra các sản phẩm và thương hiệu tương tự bằng cách “định hình hành vi người dùng, và định hình sản phẩm để chào hàng tốt hơn và giá cả phù hợp.”

Mabaya có các công ty bán lẻ như Shop Direct và website thương mại điện tử lớn nhất Nam Mỹ, Mercadi Libre trong danh mục đầu tư của mình. Website công ty cũng đưa ra Samsung và Microsoft như khách hàng.

ENLISH VERSION

Companies pay supermarkets to showcase their products right at eye level; Mabaya wants to help online retailers to do the same.

The Tel Aviv startup announced today that it closed a $2.25 seed round to help “support the high demand” for its product. Israel’s Lool Ventures led the investment, and a handful of undisclosed angel investors also participated.

“It’s been done for many years in the physical world. Brands are paying retailers a lot to put the product in the visible part of the shelf,” Mabaya’s CEO, Avi Rabinovich, told VentureBeat. “If it works well in the real world, there’s no reason to not offer shelf placement on the online world.”

Mabaya’s technology is different from native advertising, Rabinovich said, because its algorithms make sure that the products shown are not only relevant to the user experience, but also related to what the user is looking for.

The technology browses online stores to find similar products and brands by “profiling user behavior, and profiling products to offer better and relevant prices.”

Mabaya has retail companies like Shop Direct and South America’s largest ecommerce site, Mercado Libre, in its portfolio. The company’s website also points to Samsung and Microsoft as clients.