Here’s Why You Should Collect Email Addresses

CÁC LÝ DO TẠI SAO BẠN NÊN THU THẬP THÔNG TIN ĐỊA CHỈ EMAIL

Enlish version below

Là một người làm marketing bạn không bao giờ nên tự điều chỉnh những cách thức mới để kinh doanh. Thời khắc bạn trở nên tự mãn về quảng cáo của mình chính là thời điểm doanh nghiệp của bạn bắt đầu chết. Trong khi mặt bằng chung quảng cáo rất tràn đầy nhờ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và các phương tiện thì một trong nhưng hình thức phổ biến của quảng cáo mà không hề thay đổi về căn bản trong một thời gian ngắn là email marketing.

Trong nhiều năm qua, email marketing là một trong những phương pháp thử đúng nhất để tạo mối quan hệ mới với khách hàng và tăng cường quan hệ với khách hàng hiện có. Sự linh hoạt của các email tạo ra một loạt các lợi ích cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp, bao gồm cả việc phổ biến kịp thời các chương trình giảm giá, tin tức và các thông tin khách, cũng như khả năng theo giởi các tỷ lệ mở thư và các số liệu quan trọng khác.

Ngay cả khi doanh nghiệp của bạn hiện đang không sử dụng email marketing, bạn vẫn nên thu thập các địa chỉ email để đảm bảo rằng bạn đang xây dựng danh sách khách hàng của mình để đến khi bạn sẵn sàng để bắt đầu.

May mắn thay cũng có một số cách để thu thập địa chỉ email mà không xâm phạm đến ai. Thực hiện theo các chiến lược sau và bạn sẽ sớm có một danh sách tuyệt vời mà các khách hàng tự nguyện cung cấp thông tin của họ và muốn được nghe thông tin từ doanh nghiệp của bạn.

Lưu ý: Nên kiểm tra với bộ phận pháp lý của bạn trước khi triển khai bất kỳ chiến lượng email marketing nào để đảm bảo nó phù hợp với các luật riêng.

  1. Người chiến thắng chiến thắng: Tạo ra một cuộc thi trực tuyến như rút thăm trúng thưởng hoặc giveaway, và khuyến khích khách hàng đăng ký với địa chỉ email. Hãy chắc chắn rằng các nhân viên bán hàng có đề cập đến với khách hàng về cuộc thi trong lúc thanh toán để họ có thể đăng ký ngay tại cừa hàng. Quảng cáo cuộc thi tại bảng hiệu của cửa hàng cũng như các phương tiện truyền thông xã hội.
  2. Trang web CTA: Nhúng một form đăng ký email trên trang chủ website của bạn ở nơi mà mọi người dễ tìm thấy. Điều này có thể lôi kéo ít nhất một vài khách hàng tự nguyện cho thông tin của họ. Nếu bạn hiện không chạy chương trình email marketing, đừng bao giờ quá lời cho lời hứa về những nội dung bao gồm sau đó. Chỉ cần form là đã đủ.
  3. Quảng cáo trực tuyến chéo: Nếu bạn hay nhân viên của mình sử dụng email cho việc “gọi điện thoại cho khách hàng tiềm năng” hay các mục đích kinh doanh khác, hãy thêm một link vào chữ ký trong email để đưa khách hàng đến trang đích nơi học có thể đăng ký vào danh sách email của công ty. Ngoài ra hãy chắc chắn rằng bạn đã có một đường link đăng ký trên các trang truyền thông xã hội của bạn.
  4. Đánh ngã nó: Nếu việc kinh doanh của bạn bản thân đã như một cuộc thi, hãy tạo ra “chén cơm trưa miễn phí” cũ ở cửa hàng và để khách hàng thả danh thiếp của họ. Các giải thưởng dĩ nhiên không phải là bữa ăn trưa miễn phí. Nó có thể là việc thay dầu miễn phí, đôi vớ, bài học guitar hay một thứ gì đó khác. Điều quan trọng là nó như một chất xúc tác cgo việc củng cố cơ sở dữ liệu email của bạn.
  5. Đối tác: Tạo ra một thỏa thuận với công ty đối tác, khi họ cung cấp một đường link đăng ký vào danh sách email của bạn vào một trong các bản tin của họ. Đây là một cách dễ dàng tăng nhận thức về thương hiệu của bạn, tạo ra hướng mới, và thúc đẩy mới quan hệ của bạn với khách hàng mới thông qua các email đúng thời điểm.

ENGLISH VERSION:

As a marketer, you should never tune out new ways to generate business leads. The moment you become complacent about your advertising is the moment your business starts dying. While the advertising landscape is fluid thanks to rapidly evolving technologies and mediums, one popular form of advertising that’s unlikely to fundamentally change any time soon is email marketing.

For the last several years, email marketing has been one of the most tried-and-true methods for cultivating new relationships with customers and strengthening existing ones. The flexibility of emails allows for a broad range of benefits to both consumer and business, including the timely dissemination of deals, news and other information, as well as the ability to track open rates and other vital metrics.

Even if your business is not currently engaging in email marketing, you should still be collecting email addresses to ensure that you have a built-in audience if and when you’re ready to get started.

Fortunately, there are a number of non-invasive ways to collect email addresses. Follow these strategies and soon you’ll have a robust list of customers that voluntarily offered their information and want to hear from your business.

Note: It’s always a good idea to check with your legal team before deploying any email marketing strategy to ensure it complies with privacy laws.

1) Winner winner: Create an online contest, such as a sweepstakes or giveaway, and encourage customers to sign up with their email address. Make sure your point of sale staff mention the contest to customers at checkout so they can sign up right at the store. Promote the contest with in-store signage, as well as on social media.

2) Website CTA: Embed an email sign-up form on the home page of your website, where it is easy to find. This will likely entice at least some customers to volunteer their information. If you’re not currently engaging in email marketing, don’t over-promise about what the content will include. The form alone will suffice for now.

3) Digital cross-promotion: If you or your employees use email for “cold calling” or other business purposes, add a link to your email signature that takes customers to a landing page where they can subscribe to your company’s email list. Also, be sure to include a sign-up link on your social media pages.

4) Bowl ’em over: If your business lends itself to such a competition, prop up the old “free lunch bowl” at your store and allow customers to drop in their business cards. The prize, of course, doesn’t have to be free lunch. It can be a free oil change, pair of socks, guitar lesson or something totally different. What’s important is that it serves as a catalyst for bolstering your email database.

5) Partner up: Work out a deal with a partner company wherein they provide a sign-up link to your email list on one of their newsletters. It’s an easy way to increase your brand awareness, generate new leads, and foster your relationship with new customers through relevant, well-timed emails.