Here’s Why You Should Collect Email Addresses

CÁC LÝ DO TẠI SAO BẠN NÊN THU THẬP THÔNG TIN ĐỊA CHỈ EMAIL

Enlish version below

Là một người làm marketing bạn không bao giờ nên tự điều chỉnh những cách thức mới để kinh doanh. Thời khắc bạn trở nên tự mãn về quảng cáo của mình chính là thời điểm doanh nghiệp của bạn bắt đầu chết. Trong khi mặt bằng chung quảng cáo rất tràn đầy nhờ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và các phương tiện thì một trong nhưng hình thức phổ biến của quảng cáo mà không hề thay đổi về căn bản trong một thời gian ngắn là email marketing.

Read More