11 Facebook Messenger tips and tricks everyone should know

11 MẸO VÀ THỦ THUẬT MÀ MỌI NGƯỜI NÊN BIẾT KHI SỬ DỤNG FACEBOOK MESSENGER.

ENLISH VERSION BELOW

Facebook Messenger là một trong những ứng dụng phổ biến nhất trên thế giới với hơn 700 triệu người dùng mỗi tháng.

Nhưng ứng dụng này hơn cả một ứng dụng tin nhắn thông thường.

Bạn có thể gửi tiền cho người khác trong Messenger hoặc sử dụng nó để gọi video. Bạn thâm chí có thể đặt xe Uber thông qua ứng dụng này.

Read More