How This Agency Used Ad Blockers to Recruit the Kind of Creatives It Wanted to Hire Embracing the problem instead of denying it

ĐÂY LÀ CÁCH MỘT AGENCY SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ CHẶN QUẢNG CÁO ĐỂ TUYỂN DỤNG NHỮNG AI SÁNG TẠO THEO CÁCH HỌ MUỐN. ĐƯƠNG ĐẦU VỚI VẤN ĐỀ THAY VÌ PHỦ NHẬN CHÚNG.

Tác giả: Angela Natividad

ENGLISH VERSION BELOW

Nói chung thì nếu gặp phải một thách thức có thể phá vỡ cả mô hình kinh doanh của bạn thì đó cũng chính là cơ hội để bạn sáng tạo ra những cái hoàn toàn mới. Internet và những sự phá vỡ đó tạo ra những thứ tốt đẹp cùng với nó ví dụ như chế độ chặn quảng cáo đã được chứng minh là không có gì khác nhau cả. Mặc dù nhiều nhãn hiệu và các nhà xuất bản vẫn đang cố gắng để sắp xếp khối rubik của họ cho đúng thứ tự.

Read More