Ecommerce advertising tool Mabaya scores $2.25 million seed round

CÔNG CỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MABAYA KÊU GỌI ĐƯỢC 2.25 TRIỆU ĐÔ LA ĐẦU TƯ

ENGLISH VERSION BELOW

Các công ty trả tiền cho các siêu thị để trưng bày sản phẩm của họ ở ngay tầm mắt người tiêu dùng; và Mabaya muốn giúp các nhà bán lẻ trực tuyến thực hiện tương tự.

Công ty startup Tel Aviv công bố ngày hôm nay rằng họ đã kêu gọi được 2.25 triệu đô để giúp “hỗ trợ nhu cầu cao” cho sản phẩm của mình. Lool Ventures của Israel đầu tư chính và một số nhà đầu tư thiên thần không được tiết lộ cũng tham gia.

Read More