How Mapping the Customer Journey Can Help You Create Better User Experiences

VIỆC LẬP BẢN ĐỒ HÀNH TRÌNH CỦA KHÁCH HÀNG CÓ THỂ GIÚP BẠN TẠO TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG TỐT HƠN NHƯ THẾ NÀO

ENGLISH VERSION BELOW

Năm 2012, Sephora quyết định thay đổi lớn để cải thiện trải nghiệm khách hàng ở cả cửa hàng và các nền tảng trực tuyến. Công ty xem xét các tương tác của khách hàng hiện tại và nhận ra rằng khách hàng sử dụng một cách tiếp cận nhiều mặt để mua các sản phẩm làm đẹp của công ty. Công ty cần phải tích hợp các hành trình để nâng cao trải nghiệm.

Read More