This Is How Facebook Decides Who To Hire

FACEBOOK QUYẾT ĐỊNH THUÊ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

English version below

Facebook tìm ứng viên như thế nào?

Zhuo cho rằng : “Cách tốt nhất để tìm tài năng tuyệt vời là nhìn vào các sản phẩm mà bạn ngưỡng mộ và tìm ra những người đã tạo ra chúng”.

Nói cách khác, bước đầu tiên để được nhận vào Facebook là gây ấn tượng với những gì bạn đã làm.

Stephen Lam / Reuters

Đối với một nhà thiết kế đang cố gắng đột nhập vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, làm việc tại Facebook có thể là một giấc mơ trở thành sự thật.

Julie Zhuo, giám đốc thiết kế sản phẩm tại Facebook, tiết lộ làm thế nào các công ty tự tay chọn đội ngũ các nhà thiết kế trong một cuộc phỏng vấn với First Round Review. Cô bắt đầu với công ty như một nhà thiết kế sản phẩm năm 2006 khi cô mới 22 tuổi.

Facebook tìm ứng viên như thế nào?

Zhuo cho rằng : “Cách tốt nhất để tìm tài năng tuyệt vời là nhìn vào các sản phẩm mà bạn ngưỡng mộ và tìm ra những người đã tạo ra chúng”.

Nói cách khác, bước đầu tiên để được nhận vào Facebook là gây ấn tượng với những gì bạn đã làm.

Sẵn sàng để được xem xét kỹ lưỡng

Những bước đầu trong quy trình tuyển dụng, Facebook tập hợp những ứng viên tiềm năng để xem họ làm thực sự.

“Bạn cần phải nhìn thấy những gì họ đã làm để phân tích công việc của từng người”. Zhou nói

Cô ấy mong nhìn thấy nếu sản phẩm dễ sử dụng có có những chi tiết đẹp có thể giải quyết một vấn đề thực sự. Cô mô tả nó như thế này:

Chúng tôi không tìm kiếm cái gì đó chỉ là chức năng. Chúng tôi muốn những sản phẩm khiến người ta có cảm giác như những người đã tạo ra nó thực sự quan tâm họ và những trải nghiệm cá nhân của họ. Khía cạnh về chất lượng cao và sự khéo léo cực kỳ quan trọng với chúng tôi.

Trong một số trường hợp, các ứng cử viên ấn tượngZhuo bằng cách đưa bản đầu tiên của sản phẩm để cho thấy sự phát triển của sản phẩm qua thời gian.  Cô nói điều này có thể cho bạn thấy rất nhiều điều về một đồng nghiệp tiềm năng.

Bằng cấp Ivy League không bắt buộc

Trong khi Facebook chắc chắn thuê các ứng viên từ các trường đại học có uy tín, một số nhà thiết kế tài năng nhất và các developers là tự học. Cô ấy nói:

Đôi khi các nhà thiết kế không được đào tạo theo truyền thống có một sự khéo léo mà thường bạn không nhìn thấy được. Chúng tôi đang thực sự chỉ tìm kiếm những ngườicó yếu tố cực kỳ pro-activity. Thậm chí khi họ đã học một trường lớn, họ cần phải có kinh nghiệm, kéo dãn bản thân vào cả trong và ngoài lớp hợp. Các ứng viên tốt chủ động để thử nghiệm, thiết kế và xây dựng cho riêng mình.

Chứng tỏ bạn cũng là một thành viên trong team

Trong quá trình phỏng vấn, đôi khi Facebook sẽ cho các ứng viên làm việc chung với ba hoặc bốn nhà thiết kế khác để xem tinh thần làm việc nhóm. Cô nói điều này bao gồm việc xem xét công việc mỗi người làm và đưa ra feedback.

Một vài câu hỏi mẫu:

Zhou nói điều quan trọng của một nhà thiết kế là tính “chu đáo” và cô ấy có một vài câu hỏi để quyết định xem ứng viên có thực sự chu đáo hay không.

Ví dụ như cô ấy sẽ hỏi về dự án dài hạn trong portfolio của người đó: Nếu bạn có thêm hai tháng để hoàn thành, dự án của bạn sẽ khác như thế nào? Bạn sẽ thêm vào những gì và tiếp tục hoàn thiện những gì?

ENGLISH VERSION

How Facebook finds its candidates

“The best way to find great talent is to look at the products you admire and figure out who built them,” Zhuo said.

In other words, the first step of getting a job at Facebook is to impress them with the work you’re already doing.

 

For a designer trying to break into the tech industry, working at Facebook may be a dream come true.

Julie Zhuo, director of product design at Facebook, revealed how the company hand-picks its team of designers in an interview with First Round Review. She started with the company as a product designer in 2006, when she was 22 years old.

How Facebook finds its candidates

“The best way to find great talent is to look at the products you admire and figure out who built them,” Zhuo said.

In other words, the first step of getting a job at Facebook is to impress them with the work you’re already doing.

Get ready to be scrutinized

Early in the hiring process, Facebook brings in potential candidates to see their work in person.

“You have to see what they’ve done to dissect their work in person,” Zhuo said.

She’s looking to see if the product solves a real problem, is easy to use, and has beautiful details. She described it like this:

We’re not looking for something that’s just functional. We want products that leave people feeling like the folks who built this cared about them and their individual experiences. That aspect of high quality and craft is extremely important to us.

In some cases, candidates impressed Zhuo by bringing in early versions of their work to show how the product developed over time. This can tell you a lot about a potential co-worker, she says.

Ivy League degree not required

While Facebook certainly hires applicants from prestigious universities, some of its most talented designers and developers are self taught. She said:

Sometimes, designers without traditional training possess an ingenuity that you don’t usually see. We’re really just looking for people who have that element of extreme pro-activity. Even if they did go to a great school, they should have experience stretching themselves on projects both inside and outside of the classroom. Great candidates take the initiative to experiment, design and build on their own.

Show that you’re a team player

During the interview process, Facebook will sometimes have a candidate work with three or four other designers to see what the team dynamic would be like. This includes looking over one another’s work and providing feedback, she said.Even great designers might not get the offer if they don’t work well with others.

A few sample questions

Zhuo says that the most important quality in a designer is “thoughtfulness” and she has a few favourite interview questions to determine how thoughtful a designer really is.

For instance, she’ll ask this about a long-term project in the person’s portfolio:

If you had two more months to work on it, what would you have done differently? What would you have added or continued to refine?