Travel Marketing Packages

Travel Marketing Packages ?

 • Là chương trình marketing dành riêng cho các hotels, resorts hay những công ty dịch vụ liên quan đến ngành du lịch tại Việt Nam.
 • Các hotels, resorts chọn gói marketing phù hợp với mình để được hưởng mức chiết khấu ưu đãi.

Ưu điểm

 • Cung cấp đầy đủ công cụ để làm marketing trong ngành du lịch, khách sạn.
 • Thấu hiểu người dùng với lượng database và các báo cáo phân tích sẵn có và được cải thiện, bổ sung theo từng thời điểm.
 • Tiết kiệm tối đa chi phí khi tự một mình thực hiện một dự án Marketing riêng lẻ
 • Hỗ trợ pr, truyền thông trên các fanpage, forum nổi tiếng về du lịch.
 • Có thể thoải mái lựa chọn từng gói riêng phù họp vói nhu cầu doanh nghiệp
 • Nhận được những quà tặng hàng tháng để chăm sóc khách hàng.
 • Được hưởng mức chiết khấu ưu đãi.

Đối tượng tham gia: Dành riêng cho các hotels, resorts ở tại Việt Nam

Bảng giá chương trình chi tiết: Xin vui lòng gửi mail về hello@kenmkt.com để được nhận báo giá tốt nhất

ENGLISH VERSION

WHAT IS TRAVEL MARKETING PACKAGE?

 • A marketing program for hotels, resorts or service companies related to the tourism industry in Vietnam.
 • The hotels and resorts can choose an appropriate marketing package to get our preferential discounts.

What will you get?

 • We provide all of the tools for your marketing campaign in tourism and hotels.
 • You will have our database and available analysis report which will be improved and supplemented from time to time to understand your customers.
 • You can maximum cost savings when you implement a single marketing project yourself.
 • We will support in PR, social media, and some famous tourism forums.
 • You can freely select specific package that suitable with your business.
 • With our attentive customer service, you will receive exciting gifts monthly.
 • Get amazing discounts.

Participants: Dedicated to the hotels and resorts in Vietnam.

For the detail price quotation, please feel free to contact us via: hello@kenmkt.com