Analyzing Why You Aren’t Getting Search Traffic

PHÂN TÍCH LÝ DO TẠI SAO BẠN KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC LƯỢNG TÌM KIẾM NHƯ MONG ĐỢI

English version below

Dưới đây là 4 lí do tại sao bạn không đạt được lượng tìm kiếm như mong đợi.

Blog hay trang web của bạn đang phát triển theo cấp số nhân với các nội dung mới hàng ngày. Bạn cập nhật thông tin mỗi ngày một lần. Bạn cũng chắc chắn rằng các từ khóa của bạn, dữ liệu meta, mô tả và backlinks đều được xắp xếp phù hợp.  Sau đây sẽ là 4 lí do tại sao bạn không có lượng tìm kiếm như bạn mong đợi.

 1. Các Outbound links trong trang của bạn

Hãy thêm 3-4 outbound links đến các website có thứ hạng Page Rank nổi bật. Nói chung nên chọn các trang có thứ hạng Page Rank từ 9 trở xuống. Nên nhớ rằng các liên kết này sẽ tăng khả năng tăng thứ hạng trang của bạn vì công cụ tìm kiếm sẽ xem xét chúng mang SEO. Các công cụ tìm kiếm chủ yếu hiện nay  sử dụng các giá trị này để xác định giá trị của các liên kết bên ngoài.

Các Anchor Link một trang và giá trị của chúng:

-Số lượng các domains khác liên kết tới trang đích.

– Bạn còn nhớ trong Google Analystic, Google có đề cập “referring sites” trong cách mọi người truy cập website của bạn. Điều này rất quan trọng trong báo cáo phân tích các trang mà bạn gắn liên kết.

– Anchor text sử dụng trong liên kết của bạn. Anchor text là đoạn văn bản hiển thị khi người dùng click vào link.

 1. Nội dung của bạn chưa hấp dẫn một cách tự nhiên
 • Nếu các công cụ tìm kiếm đang thu thập dữ liệu về website của bạn đánh giá nội dung của bạn “nghèo nàn” , nó sẽ không để kết quả tìm kiếm tự nhiên trong các thẻ dữ liệu meta tags của bạn. Google đã thực hiện các thuật toán thông minh cần thiết để “phân lớp” trang của bạn đểphân loại các trang.
 • Nếu website của bạn mới và bạn cập nhật nội dung về các đối tượng tương đối phổ biến, sẽ không dễ dàng để xếp hạng cao trong Google với những từ khóa phổ biến, cho dù bài viết của bạn dài đến đâu. Nên nhớ rằng nội dung chất lượng không phải là nội dung thiên vị. Hãy viết về cả hai mặt của một vấn đề cụ thể.
 • Khi bạn viết nội dung hãy luôn xem mình như người đọc. Bạn có muốn đọc điều này không? Liệu nó có vẻ giống với một bài viết khác đã có sẵn trên mạng không? Hãy luôn mới mẻ trong nội dung. Bạn sẽ có được những khách hàng tìm năng khi bạn viết và nghĩ như vậy.
 • Nội dung từ khóa meta của bạn quá là “cơ bản” và khá cạnh tranh với những trang khác có lượng tìm kiếm cao hơn bạn khi sử dụng chung từ khóa. Hãy sử dụng những từ có độ cạnh tranh thấp hơn.

1.Ví dụ: Tiêu đề trong bài viết của bạn là “Làm thế nào để tăng tốc độ tải trang Web”. Đây là một kết quả tìm kiếm phổ biến trên Google và đã có hàng ngàn bài viết về điều này. Hãy thử thay đổi thành “Tối ưu hóa thời gian hiển thị website”.  Bạn sẽ không tìm thấy nhiều bài được đăng với tiêu đề như thế. Bằng cách này bạn đang nhắm vào mục tiêu có độ cạnh tranh thấp hơn với cơ hội tìm kiếm tự nhiên cao hơn.

 1. Bài đăng của bạn không dài.

1.Hãy cân nhắc viết các bài có ít nhất 2200 từ hoặc hơn. Google xem xét khá cẩn thận về việc liệt kê những nội dung tự nhiên không đáp ứng về tiêu chí độ dài. Nên ép bản thân phải viết những nội dung ý nghĩa và sâu sắc. Hãy tạm nghỉ ngơi nếu bạn không đáp ứng được mục tiêu độ dài . Đừng bỏ theo dõi độ dài nội dung!

 1. Đừng chỉ đặt các từ lại và xắp xếp thành câu. Hãy xem Google như một lớp học mà bạn đang viết bài báo cho. Bạn đang trình bày với khán giả Google. Nội dung của bạn sẽ được đánh giá bởi giáo viên (Google) và các bạn học (Người sử dụng Internet). Không ai để ý đến nội dung nghèo nàn bao gồm cả nội dung đã được xào nấu, thuật ngữ vô nghĩa và các đoạn đối thoại cứ lặp lại.
 2. Hãy nhớ đặt từ khóa trong tiêu đề của bạn. Tiêu đề chính là thứ quan trọng nhất để thu hút người đọc.
 3. Trang Web của bạn quá chậm

Điều này hoàn toàn quan trọng khi bạn dẫn dầu về tốc độ (dưới vai trò trình duyệt của người dùng và cả không) của tất cả các trang mà khách hàng được hiển thị trên trang của bạn. Các công cụ tìm kiếm sẽ xem xét thời gian load trang và chỉ hiển thị các trang có độ load nhanh nhất. Hãy nghĩ xem: nếu bạn cũng sở hữu một công cụ tìm kiếm bạn sẽ phục vụ nội dung từ khóa nhanh nhất cho khách của bạn.

ENGLISH VERSION

Analyzing Why You Aren’t Getting Search Traffic. These 4 reasons you are likely not getting as much search traffic as you’d expect.

So, your blog or website is growing exponentially daily with new content. You’re blogging at least once a day. You’re making sure your keywords, meta data and descriptions, backlinks, are all aligning. These 4 reasons you are likely not getting as much search traffic as you’d expect.

1. Outbound Links in your pages

Remember to add 3-4 outbound links to external websites that have outstanding Page Rank. Generally, these websites linking outbound should have Page Ranks of 9 or lower. Remember, these types of links will generate ranking power to your page as search engines consider them to carry SEO weight. Major search engines today use these metrics for determining the value of external linking

-The anchor links of a target page and their weight.

-The amount of other domains linking to that target page.

-If you remember in Google Analytics, Google notes “referring sites” as in how a visitor reached your website. This is critical in analytics reports for other websites your linking.

-Anchor text used in your link. The anchor text is the text displayed when a user clicks a link.

2. Your content is not organically appealing

 1. If search engines crawling your website consider your content “poor” it won’t get organic search results for your meta data tags. Google has implemented smart enough algorithms that essential “grade” your blog to make the cut among other blogs.
 2. If your website is new and your publishing content about relatively popular subjects, it won’t be easy to rank in Google with common keywords – no matter the length of your articles. Remember that quality content is not biased content. Write about both sides for a particular subject.
 3. When you write content, always think of yourself as your viewer. Do you want to read this? Does it sound like content already somewhere else online? Be fresh in your content. You will alwaysestablish valuable audiences when you think and write your articles this way.
 4. Your content meta keywords are too “basic” and competing with other businesses using the same keywords with already higher traffic than you. Target lower competing words.
  1. Example: Your title of an article is “How to speed up Web Pages loading” This is a common search result in Google and there’s already thousands of articles covering this. Change the title to something such as “Optimizing web page rendering time”. You won’t find as many articles published with similar titles like this. This way, you’re targeting lower competition with higher chances of organic searches.

3. Your posts aren’t long

 1. Consider writing articles with at least 2200 words or more. Google takes careful consideration in listing organic content that doesn’t meet it’s length criteria. Push yourself to write meaningful and insightful content. Take a break from the article you are on if you can’t meet your goal length then. Don’t lose track of length!
 2. Don’t just put words together and form sentences. Treat Google as a class you are writing a paper for. You are presenting to an audienceon Google. Your content will be reviewed by a teacher (Google) and peers (Internet users). No one is going to pay attention to poor content, including recycled content, meaningless jargon, and repetitive dialogue.
 3. Remember to place some of your keywords into your headline. Your headline is the most important part to attracting a reader.

4. Your website is too slow

It’s absolutely critical you monitor the speed (under user browsing stress and non-stress) of all pages customers render on your site. Search engines consider the load-time of pages and will only feature the fastest loading pages. Think of it like this: If you owned a Search Engine, you’d want to make sure you’re serving up the fastest keyword content to your customers!